Protecţia mediului

 

Dezvoltare durabilă
Necesitatea utilizării durabile a resurselor naturale, investiţiile în instalaţii şi echipamente performante, folosirea de noi tehnologii, reducerea pierderilor şi respectul pentru mediu sunt argumentele definitorii ale conceptului de “dezvoltare durabilă” ce stă la baza politicii de mediu a Distrigaz Sud Reţele.

Responsabilitatea protecţiei mediului este a fiecăruia dintre noi !
Politica de Mediu este coordonată la cel mai înalt nivel. Potenţialul de îmbunătăţire este determinat pe baza analizelor periodice dedicate monitorizării eficacităţii programelor de protecţie a mediului.
Abordarea problematicii de mediu în cadrul organizat al unui sistem de  management a permis fixarea şi urmărirea realizării  obiectivelor  de mediu,  ţinerea sub control şi diminuarea permanentă a factorilor cu impact asupra mediului.

Obiectivele specifice stabilite prin Programele de Management de Mediu urmăresc protecţia factorilor de mediu – sol, subsol, ape subterane şi atmosferă:

  • înlocuirea reţelelor cu durată de exploatare depăşită
  • readucerea amplasamentelor afectate de lucrări la parametrii iniţiali
  • monitorizare permanentă  şi diminuarea emisiilor prin înlocuirea tehnologiilor de construcţie a reţelelor, izolări conducte, staţii reglare-măsurare
  • gestionarea controlată a deşeurilor generate de activităţile societăţii.
  • utilizarea conform reglementărilor în vigoare a substanţelor cu potenţial de risc.

Programul de Management Integrat de Calitate, Mediu si Securitate 2014 valabil la nivelul Distrigaz Sud Retele poate fi consultat aici.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: