Aspecte de mediuIdentificarea aspectelor de mediu/ impacturilor asociate proceselor si activitatilor desfasurate pe amplasamentele societatii, se face in baza informatiilor culese din desfasurarea activitatilor specifice. Identificarea se realizeaza in conditii de functionare normala, anormala precum si in situatii de urgenta sau accidentale.


La identificarea aspectelor de mediu se tine cont  atat aspectele generate de activitatile proprii cat si cele generate de activitatile/ procesele prestate de furnizori pe amplasamentele societatii, luandu-se in considerare dezvoltarile planificate si activitatile noi sau modificate.


Metodele folosite pentru identificarea aspectelor de mediu:

- inspectii directe;

- interviuri cu persoanele care desfasoara activitati pe amplasament;

- evaluarea comunicarilor interne, a comunicarilor partilor interesate – autoritati, furnizori, clienti;

- culegerea informatiilor referitoare la: gestionarea deseurilor, consumurile de resurse energetice,

emisiile, depozitarea si manipularea substantelor chimice periculoase, neconformitatile de mediu,

sesizarile din partea comunitatii;

- rezultatele auditurilor anterioare;

- analiza Sistemului de management al calitatii si mediului.

 Lista aspectelor de mediu in vigoare la nivelul Distrigaz Sud Retele poate fi consultata aici.


Obiectivele de mediu sunt centralizate in Programul de management de mediu. Programul include :

- obiectivele;

- tintele de mediu;

- actiunile necesare pentru atingerea obiectivelor de mediu;

- responsabilitati;

- termenele de realizare;

- resursele alocate.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: