Sfaturi utile

Verificarea/revizia instalaţiei de utilizare la mutarea în locaţie( pentru clienţii casnici)
Odată cu mutarea într-o locaţie nouă( apartament sau casă) vă sfătuim să aveţi în vedere buna funcţionare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale. Puteţi solicita verificarea acesteia de către o firma autorizata ANRE pentru efectuarea acestei operatiuni. În acest mod, veţi beneficia de măsurile preventive de siguranţă recomandate. Verificarea instalatiei de utilizare, respectiv revizia acesteia se vor efectua de asemenea periodic, la un interval de 2, respectiv 10 ani de catre un agent economic autorizat ANRE pentru efectuarea acestor servicii.  Efecturea cu regularitatea a acestor operaţii cade în sarcina dumneavoastră. Astfel, venim în sprijinul clienţilor cu informaţii şi sfaturi menite să conştientizeze asupra importantei securitătii căminului lor!

Asiguraţi accesul la contor
Este foarte important ca aria de lângă contorul dumneavoastră să fie liberă pentru a exista în permanenţă un acces facil la acesta. Depozitarea de diverse materiale pe aparatul de masură şi/ sau folosirea acestuia ca suport pentru alte obiecte pot genera defectări în funcţionarea lui sau îl pot deteriora.

Pe timpul sezonului rece, în urma zăpezilor abundente, este foarte important ca zona respectivă să fie curăţată de zapadă sau gheaţă.

De aceea, vă recomandăm să înlăturaţi obstacolele ce ar putea îngreuna deplasarea unui delegat al Distrigaz Sud Reţele pentru o intervenţie rapidă la contorul dumneavoastră sau la robinetul de contor: închidere pentru evitarea unui pericol, deschidere instalaţie, citire index, înlocuire.

Atenţie! Nu acţionaţi asupra contorului, ci doar în zona adiacentă acestuia.

Solicitarea unei autorizaţii de construire
Dacă intenţionaţi să construiţi un imobil pe care ulterior doriţi să îl racordaţi la reţeaua de gaze, vă sfătuim ca în cererea pentru Autorizaţia de contruire adresată primăriei să includeţi şi racordarea la utilităţi. În acest mod, veţi reduce considerabil timpul afectat obţinerii autorizaţiilor necesare lucrărilor de racordare a imobilului dumneavoastră.

Supravegherea automată a arderii
Supravegherea permanentă este obligatorie în cazul instalaţiilor unde se impune un control riguros şi continuu al arderii. În acest caz se pot folosi dispozitive automate de control, reglare şi semnalizare care acţionează automat prin sistarea alimentării cu gaze ori de câte ori apar disfuncţionalităţi în exploatarea instalaţiei( lipsa gazelor naturale, a aerului de combustie, a energiei electrice sau stingerea accidentală a flăcării).

Care este regimul de proprietate al contorului?
Mijloacele de măsurare utilizate la măsurarea consumului de gaze la consumatorii captivi aparţin, de regulă, Operatorului Sistemului de Distribuţie licenţiat.

Nu interveniţi asupra aparatelor de măsură
Intervenţiile la aparatele de măsură se realizează exclusiv de către Operatorul Sistemului de Distribuţie: montare/ demontare aparat, sigilare/desigilare, verificare metrologică. Orice intervenţie la contor a clientului sau a unei alte persoane neautorizate este interzisă. Clientul este obligat conform Condiţiilor generale de contractare să păstreze intacte contorul, sigiliile metrologice, precum şi instalaţiile Operatorului de Distribuţie aflate pe proprietatea clientului. Aceste măsuri au rolul de a proteja integritatea contorului şi implicit consumul dumneavoastră! În cazul unui îngheţ nu încercaţi să înlăţurati gheaţa de pe contor folosind obiecte dure sau lichide fierbinţi! Îl puteţi deteriora!

Este periculoasă folosirea instalaţiei de utilizare în alte scopuri
Din motive de securitate sunt interzise intervenţiile neautorizate asupra instalaţiei de utilizare şi/sau folosirea ei în alte scopuri decât a fost prevăzută, cum ar fi:

  • legarea la pamânt a altor instalaţii
  • realizarea prizelor de protecţie catodică
  • susţinerea cablurilor şi sau conductorilor electrici indiferent de tensiune şi curent
  • agăţarea sau rezemarea unor obiecte, etc.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: