Siguranţa Reţelei de Distribuţie

Siguranţa reţelei
Anual, prin  programul său de investitii, Distrigaz Sud Reţele îşi urmăreşte obiectivele privind dezvoltarea şi reabilitarea reţelei de distribuţie.

Dezvoltarea reţelei
Alimentarea de noi comunităţi locale, clienţi sau agenţi economici, precum şi interconectarea conductelor de distribuţie gaze naturale cu alte reţele este atât o  obligaţie cât şi o prioritate pentru societatea noastă.
Tehnologia, sistemele şi materialele folosite în construcţia de noi reţele sunt din cele mai performante şi asigură un grad ridicat de securitate în exploatare.

Modernizarea reţelei
Modernizarea reţelei prin înlocuirea conductelor de gaze naturale ce au o durată de exploatare îndelungată este una din principalele direcţii de acţiune ale Distrigaz Sud Reţele.
Procesul de înnoire a reţelei este o acţiune continuă, constituind o investiţie în securizarea şi optimizarea activităţii de distribuţie gaze naturale.

Exploatarea reţelei

Activităţi de întreţinere tehnică

Protecţia Catodică
Protecţia Catodică reprezintă un ansamblu de măsuri, controale, studii şi lucrări de întreţinere prin care Distrigaz Sud Reţele asigură permanent protecţia reţelelor de gaze din oţel contra coroziunii.

Metodele active de protecţie( protecţia catodică) constau, în principiu, în introducerea în conductă a unui curent electric, care circulă în sens invers faţă de acela ce provoacă fenomenul de coroziune. Aceasta se realizează prin utilizarea unei surse exterioare de curent electric continuu.

Este ştiut faptul că în cazul unei exploatări şi întreţineri corecte şi specializate, protecţia catodică asigură o eficienţă ridicată.

Starea de bună funcţionare a reţelelor de gaze, contribuie în mod direct la securitatea şi calitatea distribuţiei gazelor naturale către clienţi.

Revizii şi verificări
Distrigaz Sud Reţele planifică şi realizează periodic lucrări de revizii şi verificări a tuturor elementelor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor naturale.

Remediere operativă
Remediem operativ defectele ce apar, prin asigurarea permanentă a unui sistem de colectare telefonică a sesizărilor şi prin echipe şi mijloace de intervenţie adecvate fiecărei situaţii.

Prevenire şi de monitorizare

  • asigurarea unei izolări anticorozive eficiente a conductelor de gaze naturale din oţel
  • monitorizarea şi asigurarea respectării de către clienţi a zonelor de protecţie şi siguranţă ale sistemului de distribuţie gaze naturale
  • supravegherea prin mijloace tehnice şi sisteme electronice a parametrilor de debit şi presiune a gazelor naturale distribuite
  • menţinerea presiunii minime tehnologice şi/ sau a presiunii de avarie, în cazul limitării acesteia, la consumatorii industriali

Urmărirea nivelului de odorizare
Întrucât gazele naturale nu au culoare şi nici miros, odorizarea gazelor are rolul de a facilita recunoaşterea acestora în aer, în cazul unor defecte la instalaţiile de gaze naturale. Odorizantul permite detectarea gazului, prin miros, la concentraţii foarte mici, înainte de acumularea unei concentraţii periculoase de gaz în aer.
Menţinerea nivelului de odorizare cade în sarcina Operatorului de Transport gaze naturale iar Distribuitorul urmăreşte în permanenţă, pentru întregul său sistem de distribuţie acest nivel de odorizare şi realizează odorizări suplimentare atunci când este necesar.

Informarea clienţilor
Informari privind întreruperea accidentală sau programată, limitarea şi reluarea distribuţiei de gaze naturale;
Informări privind utilizarea în siguranţă a gazelor naturale.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: