Documente utile

Accesul la  sistemul de distribuţie( SD) a gazelor naturale se desfăşoară conform prevederilor H.G. 1043/ 2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Racordarea la Sistemul de Distribuţie(SD)
Paşii necesari a fi parcurşi pentru racordarea la SD:

Pas 2. Stabilirea soluţiei tehnice de racordare

În baza cererii dumneavoastră un reprezentant Distrigaz Sud Reţele (responsabil de lucrare) va face o vizită de lucru la adresa unde se află imobilul pentru care aţi solicitat racordarea la SD.
În teren, reprezentantul  Distrigaz Sud Reţele stabileşte:

 • soluţia tehnică optimă de racordare;
 • valoarea estimativă a lucrării şi actele necesare.

Pas 3. Executarea extinderii de conducta

Distrigaz Sud Reţele va face un studiu de prefezabilitate şi o analiză de rentabilitate. Dacă investiţia lucrării nu este economic justificată clientul va participa la cofinanţarea lucrării în măsura rentabilităţii ei. Altfel, costurile lucrării de extindere conductă vor fi suportate societatea noastră.

În maxim 30 de zile se va transmite prin poştă la adresa comunicată de dumneavoastră:

 • refuzul de racordare la Sistemul de Distributie
 • documentul tip semnat de Distrigaz Sud Reţele( propunerea comerciala)
 • schiţa cu soluţia tehnică de alimentare

In baza acceptului dumneavoastra, ce consta in semnarea propunerii comerciale si a schitei cu solutia de alimentare si in expedierea acestora catre societatea noastra, prin posta, va vom transmite:

 • cererea de racordare
 • contract cofinanţare ( în 3 exemplare) – în cazul cofinanţării
 • contract racordare ( în 2 exemplare)
 • nota de plată racordare ( tarif racordare)
 • nota de plata cofinantare( cost realizare extindere conducta)

Veţi transmite la Distrigaz Sud Reţele:

 • cererea de racordare semnata
 • contract de cofinanţare semnat( in cazul cofinantarii),
 • contract de racordare semnat,
 • dovada plăţii  tarifului de racordare, si daca este cazul, dovada platii costurilor cofinantarii

Lucrările vor fi executate de Distrigaz Sud Reţele sau de către o societate parteneră.
Responsabilul de lucrare al Distrigaz Sud Reţele va sta la dispozitia dumneavoastră pentru orice informaţii privind stadiul lucrării (obţinerea de avize, autorizaţie de construire, execuţia lucrării).

Pas 4. Racordarea branşamentului în conducta existentă

În maxim 30 de zile se va transmite prin poştă la adresa comunicată de dumneavoastră:

 • cererea de racordare
 • schiţa cu soluţia tehnică de alimentare

In baza acceptului dumneavoastra, ce consta in semnarea propunerii comerciale si a schitei cu solutia de alimentare si in expedierea acestora catre societatea noastra, prin posta, va vom transmite::

 • contract racordare( în 2 exemplare)
 • nota de plată( tarif racordare)

Veti transmite la Distrigaz Sud Retele:

 • contractul de racordare semnat
 • dovada plăţii  tarifului de racordare

Lucrările de execuţie a branşamentului sunt realizate de către societatea noastră sau de către o societate parteneră după obţinerea Autorizatiei de construire pentru branşament (ce presupune obtinerea unui certificat de urbanism si a altor avize), emisă de Primarie.

Responsabilul de lucrare al Distrigaz Sud Reţele va sta la dispoziţia Dumneavoastră pentru orice informaţii privind  stadiul lucrării (obţinerea de avize, autorizaţie de construire, executia lucrării).

Pas 5. Executarea instalaţiei de utilizare

Instalaţia de utilizare se află după postul/staţia de reglare-măsurare sau robinetul de branşament, după caz.
Denumirea de instalaţie de utilizare este folosită atât pentru imobilele la curte cât şi pentru apartamentele din blocurile de locuinţe( separare cu coloană pe casa scării sau instalaţia comună a Asociaţiei de Proprietari).

În baza acordului de acces la SD emis de către Distrigaz Sud Reţele contactaţi o firmă autorizată de ANRE care va întocmi documentaţia tehnica necesară si o va aviza, va executa instalaţia şi va recepţiona lucrările executate.

IMPORTANT
Proiectarea, avizarea, executia si receptia tehnica a instalaţiei de utilizare se va face numai de către agenti economici autorizati de ANRE, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Clientul are libertatea alegerii constructorului pentru execuţia instalaţiei de utilizare fără a avea obligaţia de a alege aceeaşi firma care execută branşamentul.

Pas 6. Punerea în funcţiune

Punerea în funcţiune a branşamentului va avea loc doar după recepţia lucrării de executie a bransamentului de către Distrigaz Sud Reţele.
Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare va avea loc doar dupa recepţia lucrării de executie a instalatiei de utilizare şi presupune montarea, de către Distrigaz Sud Reţele a contorului de gaze.

Tarif estimativ de racordare(pentru lungime de 7 metri de carosabil) TVA inclus
zonă verde sau pământ 1250 – 1500 RON
piatră 1300 – 1550 RON
asfalt sau beton 1650 RON
asfalt peste beton 1450 – 1700 RON
Tarifele practicate se încasează prin bănci şi casierii.

Orice persoană fizică sau juridică trebuie să încheie un contract de furnizare a gazelor naturale cu unul din furnizorii licenţiaţi ANRE. Punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare presupune obligatoriu existenţa acestui contract.


Distrigaz Sud Retele, va pune la dispozitie un Serviciu electronic de inregistrare a cererilor de acces la Sistemul de Distributie pentru instalatiile de utilizare!

Ce trebuie sa faceti?

 • Sa cititi Ghidul disponibil aici.
 • Sa completati si sa ne transmiteti fisa de inscriere in noul serviciu, daca sunteti Operator Economic autorizat ANRE, disponibila aici.
 • Sa ne transmiteti prin e-mail cererile de acces la sistemul de distributie insotite de documentele anexa.

Adresele de e-mail dedicate acestui serviciu sunt :

Consilierii nostri va stau la dispozitie cu informatii suplimentare prin e-mail sau telefonic la nr. 021/9376 (de luni pana vineri in intervalul 8:30-20:00).Contacte Acces Gaz

Chestionar

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: