Citirea indexului

Măsurarea consumului şi citirea contorului este efectuată ciclic de către Distribuitor, la perioade determinate(lunar sau la trei luni) pentru toate categoriile de clienţi de la B1 la B4 si lunar pentru categoriile de clienti B5, B6.
Cu această ocazie este citit şi înregistrat noul index afişat de contor, sunt verificate vizual aparatul de masură, starea fizică şi elementele de siguranţă ale acestuia.
În funcţie de noul index citit este calculat consumul prin diferenţa cu indexul vechi de la citirea anterioară.

Consum între două citiri* = Index nou – Index vechi

Astfel, pentru perioada dintre două citiri consecutive consumul rezultat reprezintă cantitatea de gaze naturale consumată de client.

*pentru înlocuirile de contor efectuate în intervalul dintre 2 citiri consecutive se iau in considerare indexul vechi citit, indexul de demontare al contorului , indexul de montare al noului contor si indexul nou citit.

citire

demontare

montare

citire

Index vechi

Index demontare

Index montare

Index nou

Cum solicitaţi o citire a indexului?
Solicitarea unei citiri a indexului in afara citirii programate de distribuitor, presupune o deplasare suplimentară, această prestaţie fiind efectuata contra cost. Calea recomandată pentru solicitarea unei citiri suplimentare este prin email, sau la adresa de corespondenţă a punctului de lucru de care aparţineţi.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: