Verificarea contorului

Verificarea metrologică a contorului este ansamblul de metode specifice prin care se constată şi se confirmă că mijlocul de măsurare îndeplineşte sau nu cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legală. Verificarea metrologică este specifică numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.

Operatorul Sistemului de Distribuţie:

  • asigură verificarea metrologică a aparatelor şi sistemelor de măsurare
  • repară mijloacele de măsurare în scopul menţinerii acestora în clasa de exactitate admisă
  • suportă cheltuielile aferente înlocuirii şi expertizei metrologice a aparatului de măsură, în cazul în care sesizarea clientului privind funcţionarea acestuia se dovedeşte întemeiată
  • suportă pe cheltuiala sa atât contravaloarea aparatelor de măsură cât şi a celor cu care se înlocuiesc cele defecte.

Păstrarea integrităţii aparatului de măsură cade în sarcina utilizatorului instalaţiei de utilizare.
Dacă observaţi o măsurare eronată a gazelor naturale consumate, blocarea sau defecţiuni în funcţionarea contorului dumneavoastră, puteţi sesiza în scris Distrigaz Sud Reţele la contact sau adresa de corespondenta a punctului de lucru de care aparţineţi.

Atenţie În conformitate cu prevederile contractuale, în cazul în care sesizarea dumneavoastră privind funcţionarea contorului este neîntemeiată aveţi obligaţia de a suporta cheltuielile operaţiilor de înlocuire şi expertizare metrologică a contorului:

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: