Menţuni Legale

  1. Distrigaz Sud Reţele asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale Consumatorului şi respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de Consumatori unor terţi.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Distrigaz Sud Reţele în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea şi executarea altor contracte de servicii Distrigaz Sud Reţele, respectiv prestarea serviciilor Distrigaz Sud Reţele.
  3. Consumatorul declară că este de acord cu prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv a codului numeric personal, şi că este în cunoştinţă de cauză că se bucură de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001, în special de: (a) dreptul de acces (de a cere confirmarea, la cerere şi în mod gratuit, o data pe an, a faptului că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de Distrigaz Sud Reţele), (b) dreptul de intervenţie asupra datelor (de a cere şi obţine rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor sale cu caracter personal, transformarea acestora în date anonime precum şi notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operaţiuni efectuate asupra datelor, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau disproporţionată faţă de scopul legitim care ar putea fi lezat), (c) dreptul de opoziţie (de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia unor dispoziţii legale contrare), (d) dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legea nr. 677/2001 care i-au fost încălcate şi repararea prejudiciului încercat.

urgenţe gaze

In caz de urgente(pierderi gaz,lipsa gaz accidentala) apelati unul din numerele de telefon de urgenta, disponibile nonstop: