Eliberare avize Distrigaz Sud Retele
Eliberare avize Distrigaz Sud Retele

Eliberare avize

Află totul despre tipurile de avize pe care le eliberăm

Distrigaz Sud Rețele, în calitate de operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale și în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 47/2003, eliberează avize solicitanților pentru autorizarea execuției construcțiilor amplasate în vecinătatea obiectivelor rețelei sale de distribuție.

Avizul de principiu este necesar dacă:

 • dorești să afli informații despre existența rețelei de distribuție pe un anumit teren/ parcelă;

 • dorești să deviezi conducta de distribuție a gazelor naturale;

 • ai nevoie să întocmești un PUG / PUZ / PUD etc.

Avizul de principiu nu presupune existența unui certificat de urbanism și nu este valabil pentru obținerea autorizației de construire. El este necesar atunci când vrei să afli dacă pe terenul tău există o rețea de distribuție a gazelor naturale sau vrei să realizezi o lucrare de deviere a conductei de distribuție a gazelor naturale.

Avizul de amplasament este necesar dacă dorești să:

 • extinzi, reabilitezi sau reamenajezi o construcție existentă;

 • construiești un imobil nou cu/ fără racordare la utilități;

 • desființezi o construcție existentă;

 • împrejmuiești un teren;

 • amenajezi un parc, o parcare etc.

Avizul de amplasament este necesar atunci când execuți o construcție pe un teren pe care ar putea fi amplasată o rețea de distribuție a gazelor naturale.

Avizul de traseu se eliberează dacă dorești să:

 • extinzi/ amplasezi conducte de apă/ canal, instalații electrice/ termice/ telefonice etc.

 • reabilitezi/ modernizezi drumuri, trotuare etc.;

 • deviezi/ înlocuiești/ reamplasezi conducte de apă/ canal, instalații electrice/ termice/ telefonice etc.

 • realizezi branșamente și racorduri diverse;

 • înlocuiești/ extinzi linii de tramvai etc.

Avizul de traseu este necesar atunci când dorești să execuți o rețea edilitară pe un teren pe care ar putea fi amplasată o rețea de distribuție a gazelor naturale.

Verifică dacă proprietatea pentru care dorești emiterea unui aviz se află în zona în care Distrigaz Sud Rețele este operator al sistemului de distribuție a gazelor naturale. 

Alege județul și localitatea:
Cum obții un aviz?

Depui online o cerere pentru acordarea avizului, însoțită de documentele aferente sau apelezi la unul dintre Birourile Recepție Clienți, unde depui fizic cererea de avize. 

Documentele necesare pentru acordarea avizului:

 • Certificatul de urbanism, după caz*, în funcție de tipul de solicitare;

  *Avizele de traseu necesare obținerii acordului/autorizației administratorului drumului, pentru branșamente și racorduri executate pe domeniul public, nu necesită certificat de urbanism.

 • Memoriul tehnic privind lucrarea de construire avută în vedere, cu excepția avizului de principiu solicitat pentru informare;

 • Planul de încadrare în zonă;

 • Planul de situație** care să cuprindă amplasarea construcțiilor propuse în perimetru, precum și drumurile de acces aferente (la scara 1:500);

  ** În cazul în care planurile sunt mai mari de A3 și amplasamentul studiat > 10 000 mp sau traseul studiat > 1000 ml, planurile de situație vor fi transmise în format electronic .dwg, scara 1:500 sau 1:1000, în sistem de coordonate Stereo ’70 cu cartuș, legendă și curățate de elemente grafice și definiții neutilizate – funcția purge.

 • Cartea de identitate/ certificatul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA;

 • Procură/ împuternicire/ mandat;

 • Actul de proprietate/ închiriere/ concesiune teren/ extrasul de carte funciară etc.;

 • Dovada plății, efectuată în baza notei de plată primite.

Cât timp este valabil un aviz?

Termenul de valabilitate al avizului este de 12 luni de la data eliberării acestuia. După acest interval, avizul își pierde valabilitatea și nu mai poate fi prelungit.

Dacă ai obținut autorizația de construire în termenul de valabilitate al avizului, acesta se prelungește automat pe durata valabilității autorizației de construire.

În cât timp se eliberează un aviz?

Avizul de principiu se eliberează în maximum 15 zile lucrătoare, iar cele de amplasament și traseu în maximum 5 zile lucrătoare.

Urgențe Call
Center