termeni si conditii Distrigaz Sud Retele

Termeni și condiții

Toate informațiile conținute în acest site sunt considerate cu caracter general. Toate cele prezentate în acest site sunt valabile numai pentru Distrigaz Sud Rețele și sunt proprietatea exclusivă a companiei. De asemenea, Distrigaz Sud Rețele deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazei de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site.

Este interzisă reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice formă a conținutului materialelor prezentate pe acest site, de către orice persoană, fără acordul scris prealabil al Distrigaz Sud Rețele.

Deși depunem toate eforturile pentru a-ți transmite informații actualizate și exacte, pentru a prezenta în mod cât mai clar și concis toate informațiile din acest site, Distrigaz Sud Rețele nu garantează că prezentele pagini nu conțin erori. Distrigaz Sud Rețele nu este și nu va fi legal responsabilă sub nici o formă pentru nici o inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în acest site. Te asigurăm că depunem toate diligențele pentru remedierea eventualelor erori.

Distrigaz Sud Rețele nu oferă nicio garanție și nu își asumă nicio responsabilitate nici pentru acuratețea sau caracterul integral al oricăreia dintre paginile către care există linkuri. Nici Distrigaz Sud Rețele, nici paginile afiliate nu sunt responsabile pentru nici un fel de daune, fie ele directe sau indirecte, survenite ca urmare a accesării sau folosirii oricărei informații furnizate în cadrul acestei pagini de Internet sau în cadrul oricărei alte pagini la care se face trimitere de la această pagină de Internet.

Distrigaz Sud Rețele nu garantează securitatea traficului pe internet și confidențialitatea documentelor și materialelor transmise către Distrigaz Sud Rețele prin intermediul Internetului. Distrigaz Sud Rețele asigură caracterul confidențial și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală a documentelor descărcate de pe site-ul www.distrigazsud-retele.ro doar pe durata stocării acestora pe serverul companiei.

Prin transmiterea sau oferirea oricăror informații sau materiale către această pagină de Internet, îți exprimi acordul ca Distrigaz Sud Rețele și/sau oricare dintre afiliații săi să folosească informațiile oferite de tine în orice scop, inclusiv reproducere, transmitere, publicare, emisie radio – TV sau trimitere prin poștă.

Este interzisă transmiterea către acest site sau către adresele de e-mail amintite în interiorul site-ului a oricăror materiale considerate ilegale, periculoase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare și a materialelor care ar putea fi considerate ca instigare la fapte care contravin legii.

Orice incercare de orice natură de modificare a imaginii și informațiilor din prezentul site, cu excepția celor făcute de Distrigaz Sud Rețele, precum și realizarea de link-uri către site-ul Distrigaz Sud Rețele, fără acordul în prealabil din partea sa, dă dreptul Distrigaz Sud Rețele să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanțelor legal competente pentru sancționarea acestor fapte.

Distrigaz Sud Rețele și afiliații săi nu sunt responsabili pentru orice acțiune pe care utilizatorul acestui site o întreprinde și are un rezultat negativ, sau îi produce vreo pierdere de orice fel, sau pentru orice software folosit pe site-ul Distrigaz Sud Rețele și care poate afecta sistemul de operare al utilizatorului prin erori, viruși și/sau pericole de natura soft-ului folosit.

Protecția datelor cu caracter personal

Distrigaz Sud Rețele asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale clienților și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de catre clienti unor terţi.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează de către Distrigaz Sud Rețele în temeiul legii, cu bună credintă, în scopuri legitime pentru încheierea și executarea altor contracte de servicii de catre Distrigaz Sud Rețele, respectiv prestarea serviciilor de către companie.

Pentru mai multe informații te rugăm să consulți Nota generală de informare.

Urgențe Call
Center