Codul de conduită

Codul de conduită etică

Codul de conduită etică se aplică tuturor angajaților (permanenți, temporari sau detașați de la o întreprindere terță), precum și tuturor directorilor, managerilor și administratorilor din cadrul Distrigaz Sud Rețele.

Acesta se aplică, de asemenea, în relațiile cu terțele părți, cum ar fi furnizorii, prestatorii de servicii și partenerii  comerciali, precum și în relațiile cu comunitățile locale vizate de proiectele noastre, autoritățile publice, ONG-uri și asociații etc.

În concluzie, codul de conduită etică se aplică tuturor, oriunde în lume.

Un cod de conduită pentru toleranță zero

Deoarece etica și conformitatea reprezintă o prioritate absolută a companiei Distrigaz Sud Rețele și pentru că niciun fel de compromis în această privință nu poate fi tolerat, a fost conceput un cod de conduită etică destinat tuturor, indiferent de nivelul ierarhic, funcția sau locația în care ne desfășurăm activitatea.

constructori si detinatori de utilitati

Codul se bazează pe 5 principii fundamentale

  • Corupția și frauda sunt absolut interzise

  • Drepturile omului trebuie respectate

  • Protecția mediului reprezintă un angajament care ne obligă

  • Legile și reglementările se aplică fiecăruia dintre noi

  • Integritatea și loialitatea guvernează relațiile noastre cu terții

Corupția și frauda sunt absolut interzise
Nu va fi tolerată nicio formă de corupție sau de trafic de influență, chiar dacă este minoră. Aceasta include în special: plățile către o autoritate publică efectuate cu scopul a facilita o acțiune, finanțările politice, emiterea de facturi nejustificate, oportunitățile profesionale (inclusiv stagiile de practică) oferite fără respectarea procedurilor departamentului de resurse umane.

Drepturile omului trebuie respectate
În conformitate cu politica noastră privind diversitatea, echitatea și incluziunea, Distrigaz Sud Rețele condamnă toate formele de discriminare. Munca forțată sau exploatarea copiilor este interzisă. Libertatea de asociere și sindicală este respectată. Comunitățile locale trebuie luate în considerare în mod sistematic.

Protecția mediului reprezintă un angajament care ne obligă
Protecția mediului se află în centrul preocupărilor Distrigaz Sud Rețele și al angajamentelor sale de CSR (Responsabilitate Socială Corporativă). Neefectuarea unui studiu de impact, indiferent dacă este de mediu sau social, sau efectuarea parțială a acestuia, precum și acceptarea de către furnizori a unor practici care compromit angajamentele noastre în materie de dezvoltare durabilă, reprezintă tot atâtea încălcări ale angajamentelor noastre.

Legile și reglementările se aplică fiecăruia dintre noi
Respectarea sancțiunilor internaționale și a normelor privind controlul exporturilor, precum și păstrarea corectitudinii în ceea ce privește practicile noastre comerciale și respectarea concurenței, reprezintă principii inalienabile, indiferent de zonele de activitate. Orice acord care restrânge, favorizează sau adduce atingere concurenței este interzis. Este esential să protejăm compania, angajații și activele acesteia (ex. datele cu caracter personal, informațiile sensibile sau care intră sub incidența proprietății intelectuale etc.).

Integritatea și loialitatea guvernează relațiile noastre cu terții. Distrigaz Sud Rețele acordă cea mai mare atenție atât calității proiectelor pe care le susține, cât și beneficiarilor acțiunilor sale, precum și relațiilor, integre și transparente, care o leagă de părțile interesate. Orice demers lipsit de etică menit să influențeze o terță parte, ca și orice acțiune de sponsorizare întreprinsă în contextul unei licitații sau a unei reînnoiri de contract reprezintă un obstacol în calea aplicării regulilor de transparență care ne obligă.

Foaia de parcurs zilnică

Pentru ca fiecare dintre membrii organizației noastre să își poată însuși Codul de conduită etică și să pună în aplicare prevederile acestuia, au fost identificate patru acțiuni prioritare.

Acțiuni prioritare

  • Asumarea responsabilității la toate nivelurile

  • Informare, instruire și prevenire

  • Raportarea incidentelor și solicitarea de consiliere

  • Sancțiuni

Asumarea responsabilității la toate nivelurile
Angajamentul Distrigaz Sud Rețele în ceea ce privește etica se aplică tuturor angajaților, fără excepție. Directorii și managerii au un rol-cheie de jucat atât prin propriul lor comportament, cât și prin asigurarea respectării Codului de conduită etică de către propriile lor echipe.

Informare, instruire și prevenire
Pentru a combate corupția, toți angajații, în mod special cei mai expuși la acest risc, trebuie să fie conștienți și instruiți cu privire la politica globală de „due diligence” (cunoașterea și evaluarea terțelor părți). Orice utilizare a serviciilor unui consultant de afaceri, a unui prestator sau furnizor este strict reglementată și trebuie verificată în prealabil.

Raportarea incidentelor și solicitarea de consiliere
Orice angajat care se confruntă cu o situație neetică nu trebuie să rămână singur, ci să fie deschis față de superiorii săi ierarhici. În cazul în care nu este posibil să prezinte situația respectivă superiorilor săi ierarhici este pus la dispoziție un sistem de avertizare (whistleblowing).

Sancțiuni
Toleranța zero pe care Grupul a stabilit-o, impune ca orice încălcare a principiilor Codului de conduită etică să facă obiectul unei sancțiuni. Aceasta va fi aplicată de către managerul sau de către entitatea angajatului în cauză. Orice act de corupție dovedit va fi sancționat prin decizia concedierii.

Ai o întrebare? Ai nevoie de informații suplimentare?

Ofițerul de etică și conformitate îți stă la dispoziție: nicolae.garofil@engie.com

Sistemul de raportare nereguli al companiei: etica.ro@engie.com

Sistemul de raportare nereguli al Grupului: ethics@engie.com

Urgențe Call
Center