Protectia datelor cu caracter personal

Protecția datelor personale

Confidențialitatea, securitatea și protecția datelor tale cu caracter personal sunt importante pentru noi, prin urmare, asigurarea confidențialității și integrității datelor tale este o prioritate a Distrigaz Sud Rețele (în continuare, DGSR sau noi) și o preocupare constantă pentru noi.

În cadrul companiei depunem toate demersurile să prelucrăm datele tale cu caracter personal în conformitate cu principiile și în spiritul legislației în materie aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cui se adresează această informare?

Am pregătit această informare pentru toate persoanele care au contact – într-un fel sau altul – cu DGSR și ale căror date personale ajung să fie prelucrate de către noi. Indiferent dacă ești clientul nostru, partenerul nostru de afaceri, o persoană care ne contactează pentru diverse scopuri (de exemplu, o cerere care să fie soluționată de noi) ori ne vizitează într-unul dintre sediile noastre, un actual, fost ori potențial angajat, un colaborator, un student/practicant/intern, ori pur și simplu un utilizator de Internet care accesează unul dintre website-urile noastre, este util să parcurgi această informare. Te rugăm să parcurgi mai întâi glosarul/termenii de la punctul 12 al acestei informări.

Informarea generală privind protecția datelor cu caracter personal de către DGSR îți prezintă:

Ce conține informarea?

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm;

 • scopurile pentru care le prelucrăm;

 • în lumina acestor scopuri, temeiurile prelucrărilor;

 • terții către care am putea divulga datele;

 • durata prelucrării acestor date (perioada de stocare);

 • ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele;

 • drepturile tale în legătură cu prelucrarea datelor tale de către noi și modul în care le poți exercita;

 • mijloacele prin care ne poți contacta cu privire la protecția datelor tale cu caracter personal;

 • situațiile în care se aplică această informare și modificările sale.

1. Categorii de date. Scop. Temei

Mai jos, îți prezentăm fiecare situație în care DGSR ar putea folosi datele tale cu caracter personal, în funcție de categoria căreia îi aparții. Indiferent de categoria din care faci parte, te rugăm să consulți și punctul 1.8 de mai jos, care cuprinde informații cu privire la scopul și temeiul pentru care putem prelucra datele tale indiferent de categoria de persoane din care faci parte.

1.1 Ești client sau potențial client al DGSR?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru:

(i) Prestarea serviciilor noastre. Mai precis, vom utiliza datele tale în derularea procesului de racordare la sistemul de distribuție gaze naturale (soluționarea cererii de racordare la sistemul de distribuție, încheierea și executarea contractului de cofinanțare și a contractului de racordare) și pentru a ne asigura că îți prestăm serviciile solicitate întocmai. În acest caz, vom întemeia prelucrările pe necesitatea încheierii și/sau executării contractului cu tine.

(ii) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare/cerere, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(iii) Efectuarea de studii și cercetări de piață. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru realizarea de campanii/sondaje având ca obiect principal măsurarea gradului de satisfacție al clienților raportat la serviciile prestate de către DGSR.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe îndeplinirea unor obligații legale (conform normelor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, DGSR are obligația de a măsura, anual, gradul de satisfacție al clienților) și pe interesele noastre legitime.

Astfel de studii și cercetări de piață pot fi gestionate intern de către angajații DGSR, dar și de companii terțe, specializate în colectarea de feedback de la clienți.

(iv) Efectuarea de statistici. În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesul nostru legitim de a evalua activitatea curentă în vederea îmbunătățirii și dezvoltării acesteia.

1.2 Faci parte din personalul partenerilor noștri contractuali (companii care sunt partenerii noștri de afaceri)?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezinți. Pentru a putea să colaborăm cu compania din care faci parte, va trebui să prelucrăm informații care te privesc. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon, adresă de e-mail.

1.3 Ești o persoană fizică cu care suntem în relații de afaceri?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

(i) Pentru a putea desfășura relații de afaceri cu tine. Este necesar să prelucrăm anumite informații care te privesc pentru a putea începe și menține colaborarea cu tine.

Vom prelucra următoarele date care se referă la tine, ca de exemplu nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, serie și numar carte identitate, adresa de corespondență, codul numeric personal, codul de identificare fiscală, calitatea, calificări profesionale.

În acest caz, ne vom baza prelucrarea datelor care se referă la tine pe necesitatea acesteia pentru încheierea / executarea contractului dintre tine și noi.

(ii) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații sau oricăror alte întrebări pe care ni le vei adresa în decursul relației noastre.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare/cerere, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

1.4 Faci parte din personalul unei autorități publice?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Spre exemplu, va trebui să păstrăm numele, prenumele, autoritatea din care faci parte și semnătura ta în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem. De asemenea, dacă ne transmiți o solicitare de informații din partea autorității din care faci parte, îți vom prelucra datele (nume, prenume, funcție/post, angajator, adresa e-mail, numar telefon) pentru a răspunde cererii tale.

1.5 Ești un aplicant la job-uri sau stagii de practică în cadrul DGSR?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru desfășurarea procesului de recrutare.

Pentru a putea să ne facem o imagine despre profilul tău, cât de bine te-ai potrivi în cadrul DGSR, este necesar să prelucrăm datele incluse în aplicația pe care ne-o transmiți. Aceste date vor include de regulă numele, prenumele, datele tale de contact (număr de telefon și adresă de e-mail), experiența ta profesională, studiile tale și orice alte informații alegi să introduci în CV-ul tău și alte documente pe care le-am putea solicita de la tine. De asemenea, în cadrul interviului cu tine vom prelucra date cu caracter personal care se referă la tine, cum ar fi: preferințele tale profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile tale care nu sunt incluse în CV-ul tău, așteptările tale în privința remunerației. Ca parte a procesului de angajare, îți putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize, autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal.

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea/executarea contractului de muncă, stagiu de practică, intership etc. cu tine.

În situația în care îți vom cere să asiguri transmiterea către noi a unor scrisori de recomandare, vom prelucra date cu caracter personal referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre tine. În acest caz, sursa datelor tale cu caracter personal vor fi persoanele respective. De asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori (în temeiul consimțământului lor) și privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective (în temeiul intereselor noastre legitime).

1.6 Ești un vizitator al sediului, al punctelor de lucru sau al altor incinte ale noastre?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor.

În unele dintre incintele noastre avem instalate camere de supraveghere video (CCTV), pentru a asigura securitatea angajaților noștri, a altor persoane din acele încăperi și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu tine. În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform legii. Prelucrarea datelor tale în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre.

De asemenea, la recepție vom prelucra datele tale cu caracter personal incluse într-un act de identitate valabil, cu excepția codului numeric personal. Este posibil să te întrebăm și despre scopul vizitei tale și numele persoanei pe care o vizitezi, tot în vederea asigurării securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre, în temeiul interesului nostru legitim.

1.7 Ești un vizitator al site-urilor noastre sau ai interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare?

Atunci, e posibil să folosim datele tale cu caracter personal pentru următoarele scopuri:.

(i) Îmbunătăţirea experienţei tale pe website-ul nostru. Pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ai exprimat în sesiuni de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosești, pentru a soluționa problemele pe care le-ai putea întâmpina la accesare, prelucrăm date precum: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul tău (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului tău; informații despre locul în care te afli când accesezi website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la identificatori, click aici.

Temeiul prelucrării va fi în cele mai multe cazuri consimțământul tău (în cazul în care nu este vorba despre servicii necesare pentru a îți oferi acces la website) sau interesul nostru legitim de ați oferi o experiență plăcută de navigare a website-ului nostru.

(ii) Cunoașterea opiniilor tale pe care ni le comunici. De asemenea, atunci când postezi un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apeși butonul Like, redistribui postarea noastră, ne transmiți un mesaj pe unul dintre conturile noastre, vom prelucra datele tale cu caracter personal pe care ni le-ai transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ai întreprins-o – like/altă reacție sau conținutul comentariului tău).

În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul tău.

(iii) Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora. Putem prelucra datele tale pentru: gestionarea sistemelor noastre de comunicații; gestionarea securităţii noastre IT; realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT; protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual.

În acest scop, vom prelucra date privind: adresa de IP a dispozitivului de pe care s-a efectuat accesul, tipul de dispozitiv și numele de utilizator folosit la autentificare.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.

1.8 Dacă ești în oricare dintre situațiile de mai sus sau în alte situații

Putem, de asemenea, să prelucrăm datele tale pentru următoarele scopuri:

(i) Comunicarea cu tine pentru rezolvarea solicitărilor tale. Mai precis, vom utiliza datele tale pentru a răspunde eventualelor tale solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le vei adresa.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu tine (dacă există) sau, după caz, consimțământul tău (atunci când ne transmiți o solicitare, ești de acord să prelucrăm numele, prenumele tău, datele tale de contact și alte informații din solicitare care pot constitui date cu caracter personal pentru a îți putea transmite răspunsul nostru).

(ii) Răspuns la solicitările autorităților/instituțiilor sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să fim sub o obligație legală de a comunica datele tale către anumite autorități, de a stoca datele tale pe o anumită perioadă sau de a prelucra într-un alt mod datele tale. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale.

(iii) Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele tale către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

(iv) Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele tale pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în cadrul acelor dispute. În această situație, vom prelucra datele tale cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

1.9 Despre datele terților

Dacă ne transmiți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții tăi, rudele tale, prietenii tăi etc.), te rugăm să te asiguri că i-ai informat despre scopul, motivul (temeiul: executarea contractului pe care l-ai încheiat cu ei, consimțământul lor etc.) și alte informații cu privire la modul în care le prelucrezi datele și că i-ai îndrumat spre această informare cu privire la modul în care DGSR prelucrează date cu caracter personal sau/și că le-ai explicat prevederile acesteia.

De asemenea, ne vom îndeplini obligația de a informa respectivele persoane despre modul în care le prelucrăm datele, atunci când este cazul.

2. Sursa datelor

Direct de la tine. Colectam direct de la tine datele personale furnizate în urma interacțiunilor cu tine, în funcție de categoria din care faci parte, astfel cum aceasta este prevazută la punctul 1 de mai sus.

Din surse externe. În funcție de categoria din care faci parte, astfel cum acesta este prevazută la punctul 1 de mai sus, putem colecta în mod legitim date despre tine din surse externe precum: parteneri Distrigaz Sud Rețele sau surse publice.

3. Cui vom divulga datele

Ca regulă, nu vom divulga datele tale către alte persoane fizice sau juridice.

Încercăm să limităm accesul la datele tale cu caracter personal, cu toate acestea în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm date care se referă la tine.

Putem divulga datele tale către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii, alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi arhivarea și păstrarea în siguranță a documentelor noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele date către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice.

În toate aceste cazuri vom depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că destinatarii datelor tale le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor tale.

4. În ce condiții am putea transfera datele tale către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele tale cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.

Dacă va fi necesar să transferăm datele tale către vreuna dintre destinațiile de mai sus, te vom informa în avans despre decizia noastră.

5. Cât vom păstra datele tale

Vom stoca datele tale în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special a celor privind protecția datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

6. Ce se poate întâmpla dacă nu ne furnizezi datele

În cele mai multe cazuri, nu ai o obligație de a ne furniza datele tale cu caracter personal.

Totuși, dacă nu ne oferi datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să încheiem sau să negociem un contract cu tine, să îți vindem produsele sau să îți prestăm serviciile noastre, să îți permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să îți răspundem la reclamanții sau solicitări ori să îți trimitem comunicări cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre care te-ar putea interesa.

7. Inexistența unui proces decizional automatizat

Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor tale (inclusiv crearea de profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la tine sau care să te afecteze într-un mod similar într-o măsură semnificativă.

8. Drepturile tale și cum poți să le exerciți

Dorim să fii conștient de drepturile tale și de maniera în care le poți exercita. Mai jos sunt enumerate drepturile tale.

 • Dreptul de acces la date. Ai dreptul de a obţine accesul la datele tale pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; ai, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.
 • Dreptul la rectificarea datelor. Ai dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Ai dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Ai dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul de a obiecta. Ai dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele nostru.
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Ai dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor tale pe care le prelucrăm sau le controlăm.
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele tale în temeiul consimţământului tău, ai dreptul de a îți retrage consimţământul; poți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ai acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor tale pe care am realizat-o înainte de retragere.
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Ai dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor tale de către noi sau în numele tău.

Cum îți poți exercita drepturile:

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor tale şi să facilităm exercitarea drepturilor tale.

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a îți retrage consimțământul, atunci când îți prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor tale de către noi, te rugăm să folosești oricând dorești detaliile de contact din secțiunea “datele noastre de contact“, de mai jos.

9. Datele noastre de contact

Dacă ai orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informații din această informare sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor tale de către noi, te rugăm să nu eziți să ne contactezi oricând.

Ne poți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos. Vom încerca să răspundem în timp util solicitării tale.

Datele noastre de contact

Denumire completă: Distrigaz Sud Rețele SRL: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Număr de telefon: 021 9376, (disponibil între orele 8:00 – 20:00)

Adresă de e-mail: contact@distrigazsud-retele.ro

Website: https://www.distrigazsud-retele.ro/contact-distrigazsud-retele/

Datele de contact ale persoanei cu sarcini în domeniul protecției datelor cu caracter personal:

Prenume și nume: Nicolae Garofil, Ofițer privind protecția datelor

Adresă corespondență: Bd. Marăşesti nr. 4-6, Sector 4, București, 040254

Adresă de e-mail: Nicolae.Garofil@ro.engie.com

Aceasta este persoana pe care trebuie să o contactezi în legătură cu orice probleme referitoare la protecţia datelor tale cu caracter personal.

10. Când se aplică această informare

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor tale către DGSR.

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care te informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care îți prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu conturile noastre.

11. Modificările acestei note de informare

Este posibil să modificăm această notă de informare. în astfel de cazuri, modificările vor intra în vigoare de la momentul postării noii versiuni a notei generale de informare pe website-ul nostru www.distrigazsud-retele.ro, în secțiunea dedicată protecției datelor cu caracter personal. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note de informare în cadrul aceleiași secțiuni, pentru a putea fi consultate de către persoanele interesate.

12. Ce semnifică termenii pe care i-am folosit în această notă

 • Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
 • Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date biometrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.
 • Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.
 • Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
 • Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.
 • Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.
Urgențe Call
Center