siguranta instalatiei de utilizare

Siguranța instalației de utilizare

Atunci când ești racordat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale, trebuie să cunoști câteva informații importante legate de utilizarea în siguranță a instalației de utilizare aflată pe proprietatea ta.

Responsabilitate

Întreținerea instalației de utilizare, adică acele conducte de gaz ce traversează apartamentul sau casa ta, intră în atribuțiile tale. Conform legii, verificarea și revizia instalației de utilizare sunt obligatorii, iar tu trebuie să ai grijă să le realizezi cu o firmă autorizată A.N.R.E.

constructori si detinatori de utilitati

Când se realizează verificarea și revizia

 • Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale se realizează periodic la maximum 2 ani sau la cererea clientului;

 • Revizia tehnică se realizează periodic la maximum 10 ani;

 • Revizia tehnică se realizează, de asemenea, dacă: instalația de utilizare nu a fost folosită pentru o perioadă mai mare de 6 luni sau, la cererea clientului final, după orice eveniment posibil cauzator de defecțiuni.

Ce faci pentru a preîntâmpina accidentele

Dacă într-o încăpere sau clădire sesizezi scăpări de gaz, vei lua imediat următoarele măsuri:

 • Deschizi larg ferestrele și ușile;

 • Stingi orice sursă de gaz (aragaz, sobă etc.);

 • Nu aprinzi lumina sau alte surse de foc (chibrituri, brichetă);

 • Nu folosești liftul;

 • Nu folosești aparatele electrice;

 • Părăsești imediat incinta;

 • Apelezi din exteriorul clădirii numărul de urgență 021 9281.

Cine montează aparatele consumatoare de gaze naturale

Montarea, punerea în funcțiune, service-ul și verificarea tehnică periodică a aparatelor
consumatoare de gaze naturale se fac numai prin intermediul firmelor autorizate de către
I.S.C.I.R. Acesta este cel care eliberează autorizația de funcționare pentru aparatele
consumatoare de gaz natural, iar tu ai obligația să păstrezi acest document alături de altele
importante pentru tine.

Verificarea eventualelor scăpări de gaze se face doar cu echipamente speciale sau folosind spumă de apă și săpun. În cazul în care folosești un racord flexibil pentru conectarea aragazului în rețea, acesta trebuie să fie atestat/agrementat tehnic pentru utilizarea lui în instalațiile de gaze naturale și va trebui să-l înlocuiești atunci când îi expiră perioada de
utilizare.

Ce trebuie să faci dacă ai în locuință un coș cu fum

Dacă te afli în acest caz, vei avea grijă ca periodic, la un interval de maxim un an de zile, să  verifici și cureți respectivele coșuri, apelând la o firmă abilitată pentru prestarea unor servicii de acest gen.

Când aprinzi focul la aparate de utilizare automatizate – trebuie să ai grijă ca:

 • Încăperea respectivă să fie ventilată (în cazul centralelor termice această ventilație trebuie asigurată permanent);

 • Aparatele racordate la coș să aibă tiraj, în caz contrar nu aprinzi focul;

 • Robinetul de manevră al aparatului de utilizare să fie deschis;

 • Să existe aer pentru ardere în focarul aparatului de utilizare (deschizi ușa la cenușarul sobei, fanta pentru accesul în focar, pornești ventilatorul);

 • Să verifici aparatura de automatizare și focarele aparatelor de utilizare.

Când aprinzi focul la aparate de utilizare neautomatizate – trebuie să ai grijă ca:

 • Aerisești focarul cu 5 minute înainte de aprinderea focului;

 • Apropii aprinzătorul de arzător, respectând principiul gaz pe flacără;

 • Deschizi lent robinetul de manevră;

 • Aprinzi focul, concomitent cu supravegherea stabilității flăcării.

Cum procedezi când stingi focul la aparatele cu racord flexibil

Atunci când trebuie să stingi focul, adică să întrerupi alimentarea cu gaz a aparatelor de utilizare ce au racord flexibil, după stingerea flăcării vei închide și robinetul de manevră. În cazul în care te afli într-o instituție, trebuie să știi că focul se aprinde și se stinge numai de către personalul instruit și însărcinat cu această operațiune, iar în cazul centralelor termice de bloc doar de către personalul calificat.

Este interzis să:

 • Verifici instalațiile de utilizare folosind flacăra, deoarece poți genera un incendiu sau o explozie;

 • Modifici instalațiile de gaze fără să ai o aprobare legală sau să folosești firme neautorizate;

 • Aprinzi focul dacă aparatul de utilizare nu este etanș sau nu are tiraj;

 • Lași focul nesupravegheat, în cazul aparatelor neautomatizate;

 • Obturezi coșul de fum la aparatele de utilizare sau grilele de ventilație din încăperi;

 • Intervii asupra regulatorului de presiune sau asupra posturilor de reglare;

 • Dormi în încăperi care nu au aparatele de utilizare legate la coș (de tipul reșou, aragaz etc.), care au focul aprins sau în care se simte miros de gaze.

Urgențe Call
Center