Whistleblowing

Whistleblowing

La nivelul Grupului a fost creat un nou Sistem de raportare a neregulilor (Whistleblowing system) care poate fi accesat de toți angajații Distrigaz Sud Rețele și părțile interesate.

În ce domenii poți semnala nereguli

Persoana (whistleblower) poate raporta orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în următoarele domenii: corupție, încălcări ale drepturilor omului, fraudă, încălcarea regulilor privind protecția datelor cu caracter personal, posibile încălcări ale regulilor de concurentă, încălcări ale sancțiunilor și embargourilor internaționale, încălcări ale regulilor privind sănătatea și securitatea în muncă, protecția mediului și, în general, încălcări ale legilor sau reglementărilor aplicabile, în special în ceea ce privește faptele sancționate penal. 

Sesizările se pot referi, de asemenea, la încălcări ale regulilor de etică ale Distrigaz Sud Rețele sau ale Codului de conduită (Carta etică și Ghidul practic de etică).

Cine poate semnala o neregulă

Indiferent dacă ești un angajat permanent sau temporar al Distrigaz Sud Rețele, un furnizor sau prestator de servicii, un subcontractor sau orice altă parte interesată, poți folosi una dintre metodele prezentate mai jos pentru a raporta orice încălcare a legii sau reglementărilor aplicabile în domeniile mai sus menționate.

Cum este protejată confidențialitatea

Prin noul sistem de raportare se asigură confidențialitatea identității persoanelor care semnalează nereguli și a persoanelor vizate/implicate în cazurile sesizate, precum și protecția persoanelor care semnalează nereguli față de orice măsuri care ar viza sancționarea acestora pentru că au utilizat în mod dezinteresat și cu bună credință noul sistem de raportare a neregulilor. De asemenea, este asigurată deplina confidențialitate a sesizărilor transmise!

Cum raportezi neregulile

Sistemul de raportare a neregulilor poate fi activat prin e-mail și prin două numere de telefon accesibile în întreaga lume (disponibile în 4 limbi: franceză, engleză, spaniolă și portugheză):

Trimite un e-mail la: ethics@engie.com sau etica.ro@engie.com

Sună gratuit la: 00 800 2348 2348

sau

Sună la linia telefonică fixă din Franța: +33(0)1 45 51 03 67

Unde adresezi întrebări

Poți adresa întrebări, solicita consiliere sau semnala probleme de etică Ofițerului de etică sau Ofițerului adjunct de etică din cadrul ENGIE Romania, trimițând un e-mail către canalul de comunicare local de raportare a neregulilor:

etica.ro@­engie.com

Care sunt Politicile anti-corupție implementate în cadrul companiei

Distrigaz Sud Rețele își construiește strategia și practicile profesionale pornind de la convingerea că o companie durabilă este o companie etică.

Politica companiei este clară în ceea ce privește frauda și corupția: TOLERANȚĂ ZERO și un angajament ferm în privința respectării regulilor de etică.

  • Politica de prevenire a conflictelor de interese;

  • Politica referitoare la consultanții în afaceri;

  • Politica privind cadourile și acțiunile de protocol;

  • Clauza de etică, mediu și responsabilitate socială;

  • Politicile de due diligence în legătură cu proiectele de investiții, furnizorii și contractorii, donațiile și sponsorizările, clienții persoane juridice, procesul de recrutare.

Urgențe Call
Center