certificate ISO Distrigaz Sud Retele

Certificate ISO

Prin cerificatele ISO, Distrigaz Sud Rețele dispune de un cadru solid de politici și practici pentru gestionarea problemelor de etică și integritate.

ISO 37001 (The International Organization for Standardization 37001: Anti-bribery management system) reprezintă standardul internațional în materie de practici care au drept scop combaterea mitei, corupției, promovarea responsabilității sociale a companiilor, precum și dezvoltarea unui mediu de afaceri  transparent. Acest standard oferă, pentru prima dată, un cadru general al regulilor și legilor internaționale pentru prevenirea luării și dării de mită, adresându-se atât mediului privat, cât și celui public, de orice dimensiuni. 

Procesul de certificare implică o analiză riguroasă, realizată de către o entitate terță, a procedurilor și controalelor anti-mită implementate în cadrul organizației. Ca parte integrantă a procesului de evaluare, sunt analizate politicile anti-corupție, punerea în aplicare a standardelor internaționale în materie, implementarea sistemelor whistleblowing și due-dilligence, evaluarea riscului de corupție, formarea personalului etc.

Ce atestă Certificatul ISO 37001 (Anti-bribery management system)

Certificatul atestă faptul că Distrigaz Sud Rețele are un cadru solid de politici și practici
pentru gestionarea problemelor de etică, integritate și combatere a mitei și dispune de
un set extins de controale pentru gestionarea riscurilor de mită și corupție.

Avantajele certificării pe standardul ISO 37001

  • Implementarea de controale de prevenire, detectare și soluționare a cazurilor de corupție;

  • Prevenirea conflictelor de interese;

  • Promovarea unei culturi de afaceri etice și transparente;

  • Creșterea gradului de încredere acordat de către stakeholderi companiei;

  • Creșterea productivității prin identificarea și evitarea riscurilor de corupție.

Citește mai mult

Legislație și standard de performanță

Află care sunt reglementările din sectorul distribuției gazelor naturale.
Află mai mult

Programul de conformitate

Distrigaz Sud Rețele respectă etica profesională în relația sa cu partenerii, clienții și colaboratorii săi.
Află mai mult

Asociații

Află în ce asociații naționale și internaționale este membră Distrigaz Sud Rețele.
Află mai mult
Urgențe Call
Center