Punerea in functiune

Punerea în funcțiune

După ce a fost executată de către un operator economic autorizat A.N.R.E., orice instalație de utilizare a gazelor naturale (I.U.G.N.) trebuie pusă în funcțiune de către reprezentanții Distrigaz Sud Rețele. 

Atunci când alimentarea cu gaze naturale este sistată ca urmare a unei facturi de gaz neachitate, reluarea funcționării I.U. se va efectua numai de către personalul companiei noastre.

De asemenea, dacă ulterior se intervine asupra instalației de utilizare cu lucrări de modernizare, aceasta trebuie pusă din nou în funcțiune. 

Cine pune în funcțiune I.U.

Activitatea de punere inițială în funcțiune a I.U.G.N. este realizată de către reprezentanții Distrigaz Sud Rețele, împreună cu executantul lucrării (operatorul economic) și beneficiar. 

Operatorul economic are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmirii procesului verbal de recepție tehnică a I.U.G.N., să solicite programarea în vederea punerii în funcțiune a acesteia. 

constructori si detinatori de utilitati

Ce acte sunt necesare

  • Procesul verbal de recepție tehnică;

  • Schema izometrică;

  • Documentul emis de către un furnizor de gaze naturale, licențiat de A.N.R.E., din care să reiasă existența unui contract de furnizare încheiat cu beneficiarul pentru respectiva locație;

  • Solicitarea pentru punerea în funcțiune a instalației.

Cum poți depune solicitarea

În cadrul ePortalDGSR este disponibil modulul dedicat firmelor autorizate. Poți depune aici solicitarea ta pentru punerea în funcțiune a instalației de utilizare sau direct la unul dintre Birourile Recepție Clienți.

Depune solicitarea

Accesează ePortalDGSR, modulul dedicat firmelor autorizate, și depune solicitarea ta.

Accesează ePortalDGSR

Achită nota de plată

Pentru a evita deplasările și a câștiga un timp prețios, după ce depui solicitarea de punere în funcțiune, poți achita online și nota de plată aferentă serviciului solicitat.

Plată online
Urgențe Call
Center